Wigilia 2015

15 grudnia spotkaliśmy się na tradycyjnym wieczorze wigilijnym w gronie handlowców z LSH Starówka. Przy poczęstunku przygotowanym prze restaurację Pocztówka z Wakacji zapomnieliśmy na chwilę o przedświątecznym pędzie.