Kim jesteśmy?

Nasze Stowarzyszenie skupia podmioty gospodarcze działające na terenie Starego Miasta.

Działamy od 17.12.2003 roku

Nasza działalność  na terenie Starówki obejmuje między innymi – organizację imprez takich jak Szlifowanie Bruku czy Targ Staroci.

Współpracujemy z władzami miasta Leszna w celu rewitalizacji społecznej i gospodarczej obrębu Starego Miasta.

Posiadamy świadczenie w aktywizacji podmiotów gospodarczych na terenie Starego Miasta np. wydanie wspólnie z BZWBK karty kredytowej uprawniającej do zakupów rabatowych w sklepach zrzeszonych w LSH Starówka.