Walentynkowe Mistrzostwa Leszna w łyżwiarstwie

TAGI

Walentynkowe Mistrzostwa Leszna w Łyżwiarstwie 2016
Leszno, 13.02 2016

1. Zawody organizowane są pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna przez LSH Starówka.

2. Zapis na zawody stanowi Karta zgłoszenia . Kartę można pobrać w punkcie obsługi lodowiska.

3. Osoby niepełnoletnie wraz z Kartą zgłoszenia winny dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów.

4. Dzieci do 10-go roku życia mogą uczestniczyć w zawodach jedynie pod opieką osoby dorosłej.

5. Uczestnik zawodów winien posiadać sprzęt łyżwiarski. Organizator nie zapewnia sprzętu uczestnikom.

6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników.

7. Udział w zawodach jest bezpłatny. Dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary i dyplomy.

8. Lista uczestników zawodów wraz z planem starów będzie udostępniony na stronach internetowych MOSiR Leszno, LesznoStarówka Leszno .

9. W razie niekorzystnych warunków pogodowych, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów.

10. Zgłoszenia należy składać w terminie 1-7.02 przy lodowisku w godz. 10.00 – 18.00.

11. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

Archiwa