Wigilia 2015

TAGI

15 grudnia spotkaliśmy się na tradycyjnym wieczorze wigilijnym w gronie handlowców z LSH Starówka.

Przy poczęstunku przygotowanym prze restaurację Pocztówka z Wakacji zapomnieliśmy na chwilę o przedświątecznym pędzie.

Archiwa